Școala Gimnazială "Uruguay"

Site oficial

Despre noi

Misiunea Școlii „Uruguay”

Școala noastră are ușile deschise pentru toți cei care au nevoie de educație (copii,
tineri, adulți) pentru a asigura apropierea între oameni, cunoașterea și acceptarea
reciprocă în vederea unei conviețuiri armonioase.

Viziunea Școlii „Uruguay”

Școala Gimnazială „Uruguay” este o instituție de învățământ care își propune să
promoveze o educație modernă, care să ofere elevilor posibilitatea dezvoltării lor
plenare în ceea ce privește acumularea de cunoștințe, formarea și modelarea
caracterului, dezvoltarea și întarirea deprinderilor și competențelor. Școala este
preocupată de crearea unui climat favorabil studiului și învățării continue, atât
pentru elevi cât și pentru personalul școlii. Sunt încurajate și sprijinite
cercetarea, studiul individual, perfecționarea continuă a cadrelor didactice care
predau în școală. Dorim ca școala noastră să fie un organism viabil pentru resursele
sale materiale și umane cu reverberații în mentalul colectiv, cu oameni eficienți,
pragmatici, adulți și copii care pretind unii de la alții, dar și oferă în aceeași
măsura.

Scopul

Scopul nostru este să promovăm o educație centrată pe elev. Dorim ca dascălii noștrii
să vină în sprijinul fiecarui elev, desăvârșindu-i educația, făcându-l să se simtă
competent, autonom, în vederea creșterii șanselor sale de reușită socială și
profesională.