Școala Gimnazială "Uruguay"

Site oficial

Gazeta matematică – Junior

Etapa I a concursului se desfasoara in data de 28 ianuarie 2016.

Etapa a II-a a concursului se desfasoara in aprilie 2016.

Etapa finala a concursului se desfasoara in iunie 2016.

 

 

Regulamentul de desfasurare a concursului
Gazeta Matematica Junior in anul scolar 2015-2016

  • Concurentii se inscriu la concurs fara taxa de participare. Detaliile de inscriere se gasesc pe site-ul www.gazetamatematicajunior.ro, la rubrica „detalii de inscriere”.
  • Inscrierile concurentiilor se efectueaza in centrele de concurs.
  • Concursul se desfasoara in doua etape intermediare (etapa I – ianuarie 2016 si etapa a II-a – aprilie 2016) si se incheie cu o etapa finala (iunie 2016).
  • Fiecare etapa a concursului se desfasoara la data si la ora stabilita in fiecare centru de testare. Aceste date vor fi afisate pe site, la capitolul „Calendar concurs”.
  • Primele doua etape intermediare sunt independente intre ele.
  • Subiectele de concurs vor fi elaborate de o comisie centrala organizata in colaborare cu S.S.M.R.
  • In ziua concursului testele se vor trimite dimineata pe adresele de email ale administratorilor de test din centrele de concurs.
  • Fiecare candidat primeste subiectul tiparit si foi de concurs pe care redacteaza solutiile. Lucrarile se secretizeaza si se completeaza fiecare pagina a foilor de concurs cu numele candidatului si restul datelor.
 • Premiile oferite elevilor de catre organizatori pentru etapa I si etapa a II-a sunt urmatoarele:
   • Diploma de excelenta si diploma de merit pentru participantii cu peste 90 de puncte la fiecare etapa, astfel:
     • Premiul de excelenta – Diploma de excelenta (100 de puncte)
     • Premiul I – Diploma de merit (intre 98-99 de puncte)
     • Premiul II – Diploma de merit (intre 95-97 de puncte)
     • premiul III – Diploma de merit (intre 91-94 de puncte)
     • Mentiune – Diploma de merit (90 de puncte)
   • Pentru participantii care obtin punctaje sub 90 de puncte la fiecare etapa se acorda Diploma de participare.
 • Modelele pentru diplomele de excelenta, diplomele de merit si diplomele de participare le vor transmite organizatorii catre administratorii de concurs din fiecare scoala, pe adresa de mail, pentru a se descarca si a se tiparii de catre fiecare cadru didactic.
 • Cadrelor didactice implicate in organizarea si desfasurarea concursului Gazeta Matematica Junior li se vor acorda adeverinte/diplome de organizator, evaluator, supraveghetor. Acestea vor fi transmise pe adresa de mail a administratorului de concurs din scoala respectiva.

Etapa finala

Pentru clasa pregatitoare si clasele I-IV la etapa finala vor participa acei candidati care participa la ambele etape ale concursului si obtin intre 90 si 100 de puncte la fiecare etapa a concursului.

La etapa finala se vor acorda Diplome de merit (Premiul I, Premiul II, Premiul III, Mentiune).

  Aceste premii si mentiuni se ofera pentru fiecare an de studiu tinand seama de ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute la etapa finala.

Diplomele de merit vor fi expediate de catre organizator catre fiecare scoala cu elevi premiati si se vor completa de catre cadrele didactice.

  Primele 10 scoli, in urma cumularii punctajelor obtinute de catre elevi la etapa finala, vor fi premiate pentru biblioteca scolii cu cate 25 de carti/reviste ale editurii.

Numele elevilor participanti la o etapa a concursului vor fi publicate pe site-ul concursului, www.gazetamatematicajunior.ro.

Dupa afisarea rezultatelor pe site, in termen de 10 zile, administratorii centrelor de test sunt rugati sa semnaleze eventualele erori (lipsa din lista afisata a unui elev participant sau numele scris gresit etc.) pentru corectarea acestora.

Contestatiile depuse la etapa finala a concursului se rezolva prin recorectarea lucrarii. Nu se dau detalii despre continut si nu se scaneaza lucrarea.

Fiecare candidat are dreptul sa depuna o contestatie la etapa finala in cel mult 24 de ore de la anuntarea rezultatelor. O comisie va reevalua lucrarile si, daca diferenta dintre nota de la reevaluare si nota initiala este mai mare sau egala cu 1p, atunci se modifica nota. In caz contrar, se mentine nota initiala.

Calendar concurs 2015-2016
Etapa I – 28 ianuarie 2016
Etapa a II-a – aprilie 2016
Etapa finala – iunie 2016