Școala Gimnazială "Uruguay"

Site oficial

Olimpiada 2018

Olimpiada de limbi romanice

  • ȘCOALA GIMNAZIALĂ „URUGUAY”
    • STR. VIRGILIU NR. 40 SECTOR 1 BUCUREȘTI 
      • TEL./FAX: 021 637 03 61

 Regulament olimpiada de limbi romanice

Proba scrisă- Sâmbătă, 03.03.2018, începând cu ora 9.ºº

Proba orala- Sâmbătă. 10.03.2018, începând cu ora 9.ºº

pentru clasele a X-a, a XI-a si a XII-a

ANEXA la REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană, portugheză) nr. 43643/19.12.2017

Repartiția elevilor pe săli  – Click aici

ACCESUL ELEVILOR ÎN SĂLI SE VA REALIZA ÎN INTERVALUL 8.00 – 8.30.

PROFESORII ASISTENȚI SE VOR PREZENTA LA ORA 8.00.

PROFESORII EVALUATORI SE VOR PREZENTA LA ORA 13.30.

PREȘEDINTE COMISIE,