Școala Gimnazială "Uruguay"

Site oficial

Rapoarte

Analiza SWOT

Analiza SWOT:   1. Curriculum Puncte tari Respectarea planului cadru; Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice ale şcolii; Existenţa schemelor orare conform legislaţiei în vigoare; Pregătirea suplimentară a elevilor pentru evaluarea naţională, concursuri şcolare si pentru a obtine rezultate mai bune; Predarea intensivă a limbii spaniole. Puncte slabe Folosirea insuficientă  a echipamentelor moderne; Slaba implicare […]

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI

Unitatea de învăţământ: Școala cu cls. I-VIII nr. 152 „Uruguay” Adresa: Strada Virgiliu nr. 40, sect. 1, București RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI, pentru anul şcolar 2010-2011, finalizat la data de 30.09.2011, de către CEAC, având următoarea componenţă: 1. prof. Michel Theodora – coordonator 2. prof. Ionescu Florența – membru 3. prof. […]

RAPORT PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ANUL ŞCOLAR 2010-2011

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: scoala152_uruguay@yahoo.es Dezbătut și aprobat în Consiliul Profesoral din data de 13.10.2011 Nr. 1356/13.10.2011 Validat în Consiliul de Administrație din data de 13.10.2011 RAPORT PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ANUL ŞCOLAR 2010-2011 I. Contextul legislativ, politic-instituţional, social-economic, cultural şi ecologic […]