Școala Gimnazială "Uruguay"

Site oficial

RAPORT PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ANUL ŞCOLAR 2010-2011

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”
Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti
TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: scoala152_uruguay@yahoo.es
Dezbătut și aprobat în Consiliul Profesoral din data de 13.10.2011 Nr. 1356/13.10.2011
Validat în Consiliul de Administrație din data de 13.10.2011

RAPORT PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ANUL ŞCOLAR 2010-2011

I. Contextul legislativ, politic-instituţional, social-economic, cultural şi ecologic şi conexiuni în
domeniul educaţiei
II. Analiza instituţională: Analiza SWOT
III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare
III.1. Efectivele şcolare
III.2. Starea de sănătate în rândul elevilor
IV. Resurse umane (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic)
V. Management, relaţii de colaborare, relaţii cu publicul, imagine, comunicare
V.1. Inspecţia tematică
V.2. Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic
V.3. Parteneriatul cu comunitatea locală
VI. Aspecte/dimensiuni calitative ale învăţământului
VI.1. Situaţia statistică la sfârşitul anului şcolar
VI.2. Rezultate la examene naţionale
VI.3. Rezultate la olimpiade/concursuri şcolare
VI.4. Situaţia disciplinară
VI.5. Activitatea metodică
VI.6. Activitatea instructiv-educativă
VI.7. Activităţi extraşcolare
VI.8. Programe şi/sau proiecte educaţionale
VII. Situaţia bazei materiale (infrastructura învăţământului, dotarea, resursele materiale)
VII.1. Starea fizică a clădirilor
VII.2. Starea juridică a clădirii în care funcţionează unitatea de învăţământ
VII.3. Situaţia utilităţilor în unităţile de învăţământ
VII.4. Măsuri de îmbunătăţire a infrastructurii
VII.5. Situaţia bazei sportive a unităţii
VII.6. Situaţia altor spaţii
VII.7. Situaţia dotării cu calculatoare
VIII. Integrarea europeană. Relaţii internaţtionale, programe de cooperare internaţională,
parteneriate, înfrăţiri etc.
IX. Consiliere şcolară, profesională şi în carieră
X. Parteneriatul social inter/instituţional şi cu sindicatele reprezentative
Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice
şi pe probleme, a şefilor de compartimente, precum şi în baza datelor statistice furnizate de
compartimentul secretariat și administrativ.
descarcă raport
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, BucureştiTEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: scoala152_uruguay@yahoo.esDezbătut și aprobat în Consiliul Profesoral din data de 13.10.2011 Nr. 1356/13.10.2011Validat în Consiliul de Administrație din data de 13.10.2011RAPORT PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUIANUL ŞCOLAR 2010-2011I. Contextul legislativ, politic-instituţional, social-economic, cultural şi ecologic şi conexiuni îndomeniul educaţieiII. Analiza instituţională: Analiza SWOTIII. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolareIII.1. Efectivele şcolareIII.2. Starea de sănătate în rândul elevilorIV. Resurse umane (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic)V. Management, relaţii de colaborare, relaţii cu publicul, imagine, comunicareV.1. Inspecţia tematicăV.2. Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului didacticV.3. Parteneriatul cu comunitatea localăVI. Aspecte/dimensiuni calitative ale învăţământuluiVI.1. Situaţia statistică la sfârşitul anului şcolarVI.2. Rezultate la examene naţionaleVI.3. Rezultate la olimpiade/concursuri şcolareVI.4. Situaţia disciplinarăVI.5. Activitatea metodicăVI.6. Activitatea instructiv-educativăVI.7. Activităţi extraşcolareVI.8. Programe şi/sau proiecte educaţionaleVII. Situaţia bazei materiale (infrastructura învăţământului, dotarea, resursele materiale)VII.1. Starea fizică a clădirilorVII.2. Starea juridică a clădirii în care funcţionează unitatea de învăţământVII.3. Situaţia utilităţilor în unităţile de învăţământVII.4. Măsuri de îmbunătăţire a infrastructuriiVII.5. Situaţia bazei sportive a unităţiiVII.6. Situaţia altor spaţiiVII.7. Situaţia dotării cu calculatoareVIII. Integrarea europeană. Relaţii internaţtionale, programe de cooperare internaţională,parteneriate, înfrăţiri etc.IX. Consiliere şcolară, profesională şi în carierăX. Parteneriatul social inter/instituţional şi cu sindicatele reprezentativePrezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodiceşi pe probleme, a şefilor de compartimente, precum şi în baza datelor statistice furnizate decompartimentul secretariat și administrativ.

Lasă un răspuns