Școala Gimnazială "Uruguay"

Site oficial

Anunt! Posturi disponibile!

        Școala Gimnazială URUGUAY  cu sediul în: localitatea BUCUREȘTI, strada Virgiliu, nr. 40, Sector 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/18.10.2022:

Denumirea postului:

   1. ANALIST / PROGRAMATOR AJUTOR I M  – 1 post vacant – STUDII MEDII, pe perioada determinată

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

CALENDARUL DE DESFĂSURAREA CONCURSULUI:

-15.03.2023 – afişare anunţ concurs;

-29.03.2023 – ora 1000, data şi ora limită pentru depunerea dosarelor de concurs;

-30.03.2023 – selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor;

-31.03.2023 – depunere contestaţii selecţie dosare între orele: 08.00-12.00;

-31.03.2023 – soluţionare contestaţii selecţie dosare între orele: 14.00-16.00;

-03.04.2023 – proba scrisă- ora 1400;    

-04.04.2023 – afişare rezultate proba scrisă, între orele: 08.00-10.00;

-04.04.2023 – depunere contestaţii proba scrisă, între orele: 10.00-12.00;

-04.04.2023 – soluţionare contestaţii proba scrisă, între orele: 14.00-16.00;

-05.04.2023 – proba practică, ora 1400;

-06.04.2023- afişare rezultate proba practică, între orele : 08.00-10.00 ;

-06.04.2023 – depunere contestaţii proba practică, între orele : 10.00-12.00 ;

-06.04.2023 – soluţionare contestaţii proba practică, între orele: 14.00-16.00;

-07.04.2023 – interviu, ora 14.00;

-08.04.2023 – afişare rezultate interviu, între orele : 08.00-10.00 ;

-08.04.2023 – depunere contestaţii interviu, între orele: 10.00-12.00 ;

-08.04.2023 – soluţionare contestaţii interviu, între orele: 14.00-16.00;

-09.04.2023 – comunicare rezultate finale concurs.

Pentru mai multe detalii vedeti AICI anuntul complet sau la avizierul scolii….

Lasă un răspuns