Școala Gimnazială "Uruguay"

Site oficial

ANUNȚ! Post contractual disponibil

Anunt

Școala Gimnazială URUGUAY  cu sediul în: localitatea BUCUREȘTI, strada Virgiliu, nr. 40, Sector 1 ,organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/18.10.2022

1.Portar / paznic 8 ore / zi 1 post – perioada determinata – 1 AN

Concursul se va desfășura în incinta Școlii Gimnaziale „Uruguay”, str.Virgiliu, nr.40, Sector 1, Bucuresti

CALENDARUL DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI:

-11.04.2023 – afişare anunţ concurs;

-27.04.2023 – ora 1000, data şi ora limită pentru depunerea dosarelor de concurs;

-28.04.2023 – selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor;

-28.04.2023 – depunere contestaţii selecţie dosare între orele: 08.00-12.00;

-28.04.2023 – soluţionare contestaţii selecţie dosare între orele: 14.00-16.00;

-02.05.2023 – proba scrisă- ora 1100;      

-03.05.2023 – afişare rezultate proba scrisă, între orele: 08.00-10.00;

-03.05.2023 – depunere contestaţii proba scrisă, între orele: 10.00-12.00;

-03.05.2023 – soluţionare contestaţii proba scrisă, între orele: 14.00-16.00;

-04.05.2023 – interviu, ora 1100;

-05.05.2023 – afişare rezultate interviu, între orele : 08.00-10.00 ;

-05.05.2023 – depunere contestaţii interviu, între orele: 10.00-12.00 ;

-05.05.2023 – soluţionare contestaţii interviu, între orele: 14.00-16.00;

-08.05.2023 – comunicare rezultate finale concurs.      

–––––––––Citește mai multe––––––––-       

Lasă un răspuns