Școala Gimnazială "Uruguay"

Site oficial

NOUTĂȚI, NORME PLAN DE MĂSURI SANITARE ȘI DE PROTECȚIE ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „URUGUAY” ÎN PERIOADA PANDEMIEI COVID-19

Scopul acestui document este de a oferi recomandări clare și care pot fi implementate, în vederea funcționării în condiții de siguranță a Școlii Gimnaziale Uruguay în contextul prevenirii, depistării din timp și a controlului COVID-19. Va fi acordată atenție deosebită pentru evitarea situațiilor de stigmatizare a elevilor și a personalului care se poate să fi fost expuși la virus. Precizăm că implementarea măsurilor recomandate în acest plan de măsuri nu elimină riscurile de transmitere a virsului SARS-CoV-2 ci doar contribuie la diminuarea acestora.

Purtarea obligatorie a măștii pentru elevii din învățământul primar și gimnazial precum și pentru întregul personal al unității de învățământ, atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul recreației (în spațiu închis), igiena riguroasă a mâinilor, realizarea curățeniei și dezinfecției în unitate, separarea și limitarea contactului între elevi din clase diferite, neparticiparea la cursuri a elevilor ce prezintă febră sau simptome caracteristice pentru infecția cu Sars-Cov-2 sunt măsuri esențiale de prevenție……CITEȘTE MAI MULT

Normele de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea,
odihna și recreerea copiilor și tinerilor, din 25.08.2020
În vigoare de la 28 august 2020
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 28 august 2020. Formă aplicabilă la 28 august 2020.
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
În sensul prezentelor norme, următorii termeni și expresii se definesc astfel:
a) unități pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor reprezintă creșe,
grădinițe, școli, licee, colegii, școli profesionale, universități, palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive
școlare, ateliere de creație, servicii de îngrijire a copiilor pe timp de zi, cu sau fără semiinternat de tipul………CITEȘTE MAI MULT

ORDIN 5487 – 2020
pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul
unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta
epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2
Avand in vedere prevederile:
– art. 94, art. 95, art. 114 si art. 123 din Legea educatiei nationale nr.
1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii………CITEȘTE MAI MULT
…Click aici pentru a vedea ordinul publicat în Monitoul oficial…

Lasă un răspuns